Stage

Standardy etyczne

Zapoznaj się z Kodeksem Postępowania w DB Cargo Polska

Kodeks Postępowania DB

Kodeks Postępowania zawiera wytyczne dotyczące etycznego zachowania w biznesie zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi zasadami firmy. Kodeks stanowi dla pracowników i kierownictwa wytyczne w zakresie kontaktów ze światem zewnętrznym. 

 Przepisy Kodeksu określają zasady postępowania w szczególności w następujących sytuacjach:

 • Świadczenia – wręczanie i przyjmowanie
  Przejrzyste wytyczne dotyczącego tego, w jaki sposób radzić sobie z przyjmowaniem świadczeń od osób trzecich lub gratyfikacji od firmy.
 • Ochrona aktywów
  Wytyczne dotyczące ochrony tajemnicy handlowej i przedsiębiorstwa, jak również aktywów Grupy DB.
 • Prawo antymonopolowe / zmowa cenowa
  Informacje i wytyczne na temat sposobów unikania umów zmniejszających konkurencyjność, zmowy cenowej i ofert ograniczających uczciwą konkurencję.
 • Agenci, brokerzy, konsultanci
  Zasady dotyczące zarówno współpracy, jak i wyboru.
 • Konflikt interesów
  Wytyczne dotyczące unikania konfliktu interesów, tj. konfliktu między prywatnymi interesami pracownika a interesami jego pracodawcy.
 • Zgłaszanie nieprawidłowości
  System zapewniający możliwość zgłaszania jakichkolwiek naruszeń lub nieprawidłowości na gruncie obowiązujących standardów etycznych.

Skontaktuj się z nami