Kwestie środowiskowe

Kwestie środowiskowe

Wdrażamy nowe rozwiązania i ulepszamy dotychczasowe mechanizmy z myślą o redukcji śladu węglowego i ochronie klimatu

Pobierz raport zrównoważonego rozwoju

Publikacja jest drugim raportem zrównoważonego rozwoju Grupy DB Cargo Polska i obejmuje informacje dotyczące spółek: DB Cargo Polska S.A., Infra SILESIA S.A., DB Cargo Spedkol Sp. z o.o., DB Port Szczecin Sp. z o.o. oraz Transfracht Polska Sp. z o.o.  Raport został sporządzony w oparciu o standard raportowania GRI Standards 2021 i przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia Grupy DB Cargo Polska oraz jej interesariuszy.

Raport 2021-2022

"W ramach corocznego planowania strategicznego podjęliśmy prace nad opracowaniem Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy DB Cargo Polska na rok 2023, w której jako jeden z celów strategicznych określiliśmy zapewnienie neutralności klimatycznej do roku 2040."

Skontaktuj się

Karolina Szebiela

Kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony KlimatuDB Cargo Polska