Reklamacje

Reklamacje

 Proces reklamacyjny

Drogi kliencie, dokładamy starań aby realizacja usług odbyła się na jak najwyższym poziomie, ale zdarza się, że musisz złożyć reklamację. Dlatego informujemy, że proces reklamacyjny rozpoczyna się od przesłania do siedziby firmy poniższych dokumentów. Skuteczne złożenie reklamacji następuje zarówno poprzez wysłanie dokumentów pocztą jak i dostarczenie ich drogą mailową.

1. Pismo reklamacyjne które zawiera:

  • datę sporządzenia reklamacji;
  • nazwę i adres siedziby przewoźnika;
  • nazwę i adres siedziby podmiotu składającego reklamację;
  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  • wykaz załączonych dokumentów;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

2. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (list przewozowy) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

3. W przypadku ubytku/kradzieży towaru:

  • Dokument ważenia wagonu lub dokument poświadczający wagę skradzionych towarów;
  • Protokół podpisany przez przedstawiciela DB Cargo Polska S.A. oraz przedstawiciela odbiorcy;
  • Fakturę za towar;

4. W przypadku wystąpienia o zwrot akcyzy – dowód opłacenia podatku akcyzowego.

Czas rozpatrzenia reklamacji to 30 dni licząc od dnia przyjęcia reklamacji.

Dane kontaktowe do wysłania dokumentów znajdują się poniżej.

Siedziba firmy

DB Cargo Polska

ul. Wolności 337
41-800 Zabrze
Polska

intermodal.bok@deutschebahn.com

industrial.bok@deutschebahn.com

logistics.bok@deutschebahn.com

Aktualności