Trigon Dom Maklerski - Regulamin i klauzula informacyjna

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY PRZEZ TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.

http://www.trigon.pl/files/regulacje_komunikaty/regulamin_prowadzenia_rejestru_akcjonariuszy.pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBWYCH (RODO) PRZEZ  TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.

http://www.trigon.pl/2011-08-09-12-48-27/polp