Organizujemy szkolenia na Licencję Maszynisty

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania DB Cargo Polska jako jedyny w Polsce posiada mobilny pełnozakresowy symulator z platformą ruchu DOF6 na bazie lokomotywy typu X4EC Siemens Vectron.

Unikalność symulatora polega na zainstalowanej kabinie immersyjnej, która podczas szkolenia odzwierciedla ruch lokomotywy w sześciu płaszczyznach. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkolenie niemalże w stu procentach odwzorowuje rzeczywiste warunki. Niezaprzeczalnym atutem jest ciągła rozbudowa urządzenia, wprowadzanie nowych programów, tras i scenariuszy, ale przede wszystkim jego mobilność pozwalająca na przemieszczanie, co związanie jest z lepszym wykorzystaniem czasu na szkolenia w zespołach maszynistów w różnych lokalizacjach. Producentem symulatora jest firma SIM Factor Sp. z o.o.

Oferujemy szkolenia na Licencję Maszynisty.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 luty 2014 r. w sprawie licencji maszynisty, z późniejszymi zmianami.

Program szkolenia:

 • specyfika i środowisko pracy maszynisty,
 • technologia transportu kolejowego; podstawowe wiadomości o eksploatacji pojazdów kolejowych (rodzaje pojazdów i ich przeznaczenie eksploatacyjne),
 • infrastruktura kolejowa - wybrane zagadnienia z zakresu,
 • technika prowadzenia ruchu kolejowego,
 • sygnalizacja kolejowa,
 • zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów,
 • budowa pojazdów kolejowych,
 • urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność w pojazdach kolejowych,
 • zagrożenia występujące w ruchu kolejowym; zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy maszynisty,
 • zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych,
 • ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożary w tunelach),
 • zasady prowadzenia i wypełniania podstawowych dokumentów związanych z pracą maszynisty.

Więcej informacji w ofercie szkolenia

Skontaktuj się

Mieczysław Baj

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania DB Cargo Polska