Organizujemy szkolenia na Licencję Maszynisty

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania DB Cargo Polska jako jedyny w Polsce posiada mobilny pełnozakresowy symulator z platformą ruchu DOF6 na bazie lokomotywy typu X4EC Siemens Vectron.

Unikalność symulatora polega na zainstalowanej kabinie immersyjnej, która podczas szkolenia odzwierciedla ruch lokomotywy w sześciu płaszczyznach. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkolenie niemalże w stu procentach odwzorowuje rzeczywiste warunki. Niezaprzeczalnym atutem jest ciągła rozbudowa urządzenia, wprowadzanie nowych programów, tras i scenariuszy, ale przede wszystkim jego mobilność pozwalająca na przemieszczanie, co związanie jest z lepszym wykorzystaniem czasu na szkolenia w zespołach maszynistów w różnych lokalizacjach. Producentem symulatora jest firma SIM Factor Sp. z o.o.

Oferujemy szkolenia na Licencję Maszynisty.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 luty 2014 r. w sprawie licencji maszynisty, z późniejszymi zmianami.

Program szkolenia:

 • specyfika i środowisko pracy maszynisty,
 • technologia transportu kolejowego; podstawowe wiadomości o eksploatacji pojazdów kolejowych (rodzaje pojazdów i ich przeznaczenie eksploatacyjne),
 • infrastruktura kolejowa - wybrane zagadnienia z zakresu,
 • technika prowadzenia ruchu kolejowego,
 • sygnalizacja kolejowa,
 • zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów,
 • budowa pojazdów kolejowych,
 • urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność w pojazdach kolejowych,
 • zagrożenia występujące w ruchu kolejowym; zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących zaistnieć w czasie pracy maszynisty,
 • zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych,
 • ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożary w tunelach),
 • zasady prowadzenia i wypełniania podstawowych dokumentów związanych z pracą maszynisty.

Więcej informacji w ofercie szkolenia

Marzysz o tym, aby sprawdzić się w roli maszynisty? Chcesz spełnić marzenia bliskiej Ci osobie? 

Skorzystaj z naszej oferty na wyjątkowy prezent jakim jest jazda symulatorem lokomotywy X4EC Siemens Vectron. Oferta na symulator dla osób prywatnych

Oferujemy komercyjne szkolenia dla maszynistów na mobilnym, pełnozakresowym symulatorze jazdy lokomotywą.


Skontaktuj się

Mieczysław Baj

Ośrodek Szkolenia i EgzaminowaniaDB Cargo Polska