DB CargoLogo

Nieograniczone możliwości

Jako atrakcyjny pracodawca, DB rekrutuje i zatrudnia wysoce wykwalifikowanych pracowników podchodzących profesjonalnie do wykonywanych zadań na rzecz firmy i jej Klientów.

Jesteśmy przekonani, że sukces firmy to nie tylko wymiar ekonomiczny. Dlatego dążymy do równowagi pomiędzy trzema filarami: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

Na rynku niemieckim naszą ambicją jest znaleźć się w pierwszej dziesiątce do roku 2020. Chcemy również utrzymać wiodącą pozycję poza Niemcami. Status najlepszego pracodawcy mamy w wielu krajach, m.in. w Polsce. Nasza społeczna odpowiedzialność to więcej niż tylko budowanie wizerunku pracodawcy. Chcemy być rozpoznawalnym członkiem społeczeństwa i naszą odpowiedzialność wyrażać poprzez wspieranie prospołecznych projektów.

Demograficzne zmiany oraz rosnący popyt na wykwalifikowaną kadrę jasno wskazują jak strategiczną kwestią jest rekrutacja i zatrudnienie nowych pracowników dla przyszłych sukcesów  DB Cargo oraz całej Grupy DB.

Pracownicy

Pracownicy DB Cargo są naszym najcenniejszym zasobem. Nasz sukces rynkowy możemy utrzymać jedynie z pomocą zmotywowanych i wysoce wykwalifikowanych pracowników. Starania firmy DB Cargo w celu utrzymania ciągłości kompetencyjnej na wszystkich szczeblach organizacji poparte są trzema kluczowymi czynnikami: dążeniem do zapewnienia wysokiej satysfakcji Klientów, zrównoważonym rozwojem kadry oraz budową silnej kultury korporacyjnej.

Silna strategia w zarządzaniu zasobami ludzkimi pomaga nam zatrzymać w organizacji najlepszych pracowników. Nieustannie pracujemy nad ich satysfakcją, ustalając w tym obszarze jasne cele i regularnie badając stopień ich realizacji przy pomocy międzynarodowego badania satysfakcji pracownika.

Zrównoważony rozwój zasobów ludzkich uczyniliśmy jednym z celów naszej firmy. Liczymy na kwalifikacje naszych pracowników i systematyczny rozwój naszych ekspertów oraz kadry zarządzającej. Chcemy uczynić rozwój zawodowy naszych pracowników coraz bardziej elastycznym, by dopasować go do indywidualnych predyspozycji i potrzeb.

Silna kultura korporacyjna to oddani i zadowoleni pracownicy, stanowiący podstawę dla długoterminowych sukcesów firmy. Ważne jest dla nas tworzenie kultury, w której pracownicy pochodzący z różnych regionów mogą czuć się jej częścią i wspólnie pracować na rzecz osiągania naszych celów i wizji. Międzynarodowy charakter DB Cargo stanowi wyzwanie, gdyż musimy połączyć różnorodne kultury by stworzyć wspólną tożsamość.

Rekrutacja pracowników

DB Cargo zamierza kontynuować budowanie reputacji jednego z najatrakcyjniejszych pracodawców w sektorze transportu i logistyki. W świetle zmian demograficznych i obecnej „wojny o talenty” osiągnięcie tego celu jest szczególnym wyzwaniem. Oprócz szerokiej, atrakcyjnej oferty przygotowań do pracy i programów stażowych, DB Cargo musi też rozwijać aktywności związane z zatrudnianiem zmotywowanych i profesjonalnych pracowników. W tym celu współpracujemy z uczelniami wyższymi i organizacjami takimi jak Bundesvereinigung Logistik e.V. - zarządzanie logistyką oraz łańcuchami dostaw.