DB CargoLogo

Rozwijamy naszą pozycję lidera ekologii

Jako lider ekologii, DB oferuje produkty odpowiadające standardom efektywnego zużycia surowców.

Jesteśmy przekonani, że sukces firmy to nie tylko wymiar ekonomiczny. Dlatego dążymy do  równowagi pomiędzy trzema filarami: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

Otoczenie, w którym działamy spotyka się z coraz większą potrzebą ochrony środowiska naturalnego. Również sektor transportowy wzywa się do aktywnego udziału na rzecz ochrony klimatu. DB Cargo jako wiodąca firma transportowo-logistyczna aspiruje do pozycji Pioniera ekologii. Chcemy stać się wiodącym ekologicznym dostawcą usług logistycznych oraz udowodnić, że emisja dwutlenku węgla CO2 może być redukowana przy jednoczesnym wzroście sektora transportu. Oprócz zmniejszania emisji CO2, rozwijamy działania mające na celu ochronę i efektywne wykorzystanie materiałów oraz surowców oraz pracujemy nad zmniejszeniem emisji hałasu powodowanego przez kolej.

Zmniejszanie emisji CO2

DBCargo swoimi działaniami wspiera Grupę DB w redukcji emisji dwutlenku węgla o 20 procent w latach 2006-2020. By osiągnąć ten cel, wdrożone zostały różnorodne inicjatywy, a firma wciąż rozwija swoją ofertę produktów przyjaznych środowisku.

Ochrona środowiska naturalnego wspierana jest przez liczne inicjatywy realizowane w poszczególnych jednostkach biznesowych. Kontynuujemy prace na poprawą wykorzystania mocy naszych środków transportu, modernizujemy nasze obiekty i ich wyposażenie, wykorzystujemy w jak najwyższym stopniu flotę o niskiej emisji oraz uczymy naszych kierowców technik ekologicznej jazdy.

DB Cargo oferuje już ekologiczne rozwiązania dla każdego rodzaju transportu, umożliwiając Klientom zmniejszenie, kompensowanie lub uniknięcie emisji CO2  w całym łańcuchu dostaw. W transporcie kolejowym oferujemy produkty wolne od emisji CO2, a we frachcie powietrznym i morskim zmniejszające wydzielanie CO2  odpowiednio do 20 procent i 50 procent. Tego rodzaju rozwiązania są też dostępne dla transportu lądowego i logistyki kontraktowej dzięki wykorzystaniu energooszczędnych, nienaruszających równowagi ekologicznej magazynów. DB Cargo może znacząco zmniejszyć ślad CO2 pozostawiany przez łańcuchy logistyczne swoich Klientów, a także zaoferować porady odnośnie optymalizacji.

Ochrona materiałów i zasobów

Naszą wizją jest, aby do 2050 roku cały zużywany prąd trakcyjny pochodził z odnawialnych źródeł energii. Pierwszym krokiem jest podniesienie odsetka zużycia energii odnawialnej do 35 procent do roku 2020.

Mamy również zamiar poddawać większość używanych przez nas materiałów i zasobów recyklingowi. Wdrożyliśmy między innymi wewnętrzne programy recyklingu i system opakowań wielokrotnego użytku dla logistyki kontraktowej.

Zmniejszanie poziomu hałasu

Naszym celem jest redukcja o połowę hałasu emitowanego przez tabor kolejowy na przestrzeni lat 2010-2020. Jako odpowiedzialna firma, cenimy aktywny rozwój i poszukiwanie rozwiązań w tej dziedzinie. DB Cargo podejmuje długodystansowe inwestycje w wyposażeniu swojej floty wagonów w ciche kompozytowe klocki hamulcowe.