DB CargoLogo

Inwestujemy w przyszłość

Jako rentowny lider rynku, Grupa Deutsche Bahn oferuje swoim Klientom rozwiązania logistyczne najwyższej jakości.

Rentowny wzrost, orientacja na Klienta oraz wysoka jakość oferowanych usług to kluczowe czynniki, pozwalające utrzymać DB wiodącą pozycję na rynku

Jesteśmy przekonani, że sukces firmy to nie tylko wymiar ekonomiczny. Dlatego dążymy do równowagi pomiędzy trzema filarami: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

Grupa DB stawia sobie za cel osiągnięcie pozycji lidera do 2020 roku, a DB Cargo, jako transportowy i logistyczny oddział Grupy Deutsche Bahn, odegra kluczową rolę.

Dwa strategiczne obszary, które zapewnią osiągnięcie wyznaczonego celu to: rentowny rozwój oraz stała orientacja na Klienta i wysoką jakość.

Rentowny rozwój

Wzrost i rentowność to podstawa długoterminowego sukcesu firmy. Dzięki zdrowemu finansowemu podłożu i ekonomicznym działaniom jesteśmy w stanie inwestować w nowe miejsca pracy, kompetencje swoich pracowników oraz nowe działalności. Przemyślana polityka inwestycyjna pozwala umocnić i rozwinąć naszą pozycję na rynku, jako wiodącego dostarczyciela wysokiej jakości usług transportowo-logistycznych.

Jesteśmy liderem w kolejowym i drogowym europejskim transporcie towarowym, frachcie powietrznym i morskim, a także w logistyce kontraktowej. Stale poprawiamy naszą rentowność poprzez rozwój i modernizację technologii informatycznych oraz rozwijanie nowych wysokomarżowych produktów. Planujemy jeszcze mocniej skupić się na działalności biznesowej na rynkach wschodzących, czerpiąc coraz więcej korzyści z dynamicznie rozwijających się gospodarek.

Zorientowanie na Klienta i jakość

W DB Cargo kontynuujemy rozwój naszej podstawowej działalności, jednocześnie koncentrując się na ciągłym podnoszeniu jakości świadczonych usług. Wciąż staramy się rozszerzać zakres oferowanych produktów i usług oraz wzmacniać naszą międzynarodową sieć transportową. Innowacyjne „szyte na miarę” rozwiązania transportowe oraz wysokiej jakości obsługa pozwolą uzyskać wysoką satysfakcję wśród Klientów. Nasza umiejętność tworzenia sprawnych rozwiązań w łączeniu różnych form transportu i ich zalet, pod względem szybkości, możliwości przerobowych i aspektów środowiskowych, dają nam zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

DB Cargo, z jego gęstą siecią połączeń, jest obecnie  wiodącą firmą w obszarze towarowego transportu kolejowego w Europie. Dziś, przekształcając się z krajowego dostawcy w firmę transportową na skalę europejską, możemy zaoferować produkty ‘z jednej ręki’ oraz usługi o wysokim stopniu jakości w całej Europie. Dzięki temu, na przestrzeni ostatnich lat, nieustannie powiększamy nasz udział w europejskim rynku towarowego transportu kolejowego. DB Cargo Logistics służy naszym globalnym działaniom logistycznym – również w tym obszarze staliśmy się już jednym ze światowych liderów. Nasza szeroka i  ukierunkowana międzynarodowo oferta produktów i usług w zakresie frachtu powietrznego oraz morskiego, logistyki kontraktowej oraz gęsta sieć połączeń lądowych pozwalają nam zaoferować zróżnicowane usługi logistyczno-transportowe z jednego źródła.