DB CargoLogo

DB Cargo Polska pierwszy raz wśród wystawców

Podczas Targów będziemy się dzielić naszymi doświadczeniami z zakresu rozwoju wolontariatu pracowniczego

Firmy zaangażowane społecznie, eksperci i praktycy odpowiedzialnego biznesu, prezentacje programów i projektów, przestrzeń do networkingu i wymiany wiedzy, liczne atrakcje i inspiracje będą czekać na zwiedzających Targi CSR.

12 kwietnia br. na Stadion PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny.

To już siódma edycja największego w Polsce wydarzenia o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedyne spotkanie w kraju poświęcone tej tematyce i prezentowane w konwencji targowej odbędzie się 12 kwietnia br. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Na wszystkie części wydarzenia obowiązuje wstęp  wolny. Zwiedzający targi obok możliwości uczestniczenia w atrakcjach przygotowanych przez około 70 wystawców, będą mogli wziąć udział również w części konferencyjnej towarzyszącej spotkaniu (godz. 9 – 17).

DB Cargo Polska na targach, we współpracy z DB Schenker podzieli się swoimi doświadczeniami we wprowadzaniu i rozwoju programów wolontariatu pracowniczego. Odwiedzający targi dowiedzą się jak wprowadzać oraz promować wolontariat, wymienić doświadczenia i skorzystać z porad wolontariuszy. Stąd obecność na targach Anny Butor z InfraSilesii i Jakuba Kopcia z Business Excellence - wolontariuszy DB Cargo Polska.