DB CargoLogo

Steffen Bobsien powołany na stanowisko Prezesa Zarządu DB Cargo Polska

Rada Nadzorcza DB Cargo Polska powołała Pana Steffena Bobsien na stanowisko Prezesa Zarządu DB Cargo Polska S.A. od 1 kwietnia 2019 r.

Steffen Bobsien (48 lat) od 2011 roku pełnił stanowisko Wiceprezesa obszaru Tabor i Technologia w DB Cargo AG. W ramach swojej funkcji odpowiadał za całościowy system zarządzania technologią i taborem europejskim. Stworzył również innowacyjne laboratorium „amspireLab”, przecierając w ten sposób szlak dla digitalizacji w europejskiej branży kolejowych przewozów towarowych. Stosując nowoczesne podejście do zarządzania taborem, wyznaczył nowe standardy i wprowadził funkcję ECM oraz techniczne udoskonalenia floty. Dzięki konsekwentnemu rozszerzaniu posiadanej przez spółkę floty lokomotyw interoperacyjnych, zbudował fundamenty pod przewozy w korytarzach europejskich. 

Steffen Bobsien ukończył inżynierię mechaniczną. Zajmował kierownicze stanowiska w branży kolejowej, m. in. w Bombardier Transportation oraz Siemens AG, w obszarach zajmujących się inżynierią, zarządzaniem produktem i projektami, produkcją oraz rozwojem biznesu.

Steffen Bobsien zastąpi Marka Staszka, który 1 lutego br. przejął zarządzanie produkcją jako Członek Zarządu DB Cargo AG we Frankfurcie n. Menem w Niemczech. Marek Staszek, podczas swojej pracy w Polsce szczególnie
koncentrował uwagę na efektywności i wynikach, co ostatecznie wpłynęło na znaczną poprawę pozycji Spółki na polskim rynku. 

„W 2018 roku przychody DB Cargo Polska były bardzo dobre, ponad założenia budżetowe. Dzięki wykorzystaniu projektu CorEx poprawiła się punktualność przyjazdów na granicę polsko–niemiecką – wzrost o ponad 12% rok do roku, co uatrakcyjniło przewozy na odcinku przez Europę Wschodnią aż do Chin. Kontynuując zadanie Marka Staszka, Steffen Bobsien będzie umacniał pozycję firmy zgodnie z przyjętą strategią Grupy: „Z patchworku do sieci” – powiedział dr Roland Bosch, Prezes Zarządu DB Cargo AG, Przewodniczący Rady Nadzorczej DB Cargo Polska”.