DB CargoLogo

Olga Nowak członkiem zarządu DB Port Szczecin

11 marca bieżącego roku Olga Nowak powołana została na stanowisko członka zarządu DB Port Szczecin Sp. z o.o. kandydatura Olgi Nowak została wyłoniona w drodze przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego.

Olga Nowak jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z grupą DB Cargo Polska związana jest od 2010 roku, kiedy to objęła funkcję Kierownika Projektu. W 2011 roku w obszarze Utrzymania, będąc na stanowisku Dyrektora ds. Zarządzania i Rozwoju, nadzorowała budowę i uruchomienie linii potokowej utrzymania wagonów, wdrożyła planowanie produkcyjne i narzędzia kontroli operacyjnej oraz zapewniła ciągłą optymalizację procesów utrzymaniowych. W 2015 roku objęła stanowisko Starszego Kierownika Projektu, Pełnomocnika Zarządu ds. Business Excellence w grupie DB Cargo Polska, gdzie stworzyła od podstaw biuro zarządzania projektami, zbudowała fundamenty ciągłego doskonalenia w obszarze kultury organizacyjnej. Wcześniej Olga Nowak pracowała w branży samochodowej, gdzie odpowiedzialna była za nadzorowanie procesu wdrożenia nowych produktów jak również optymalizację i rozwój procesów produkcyjnych zgodnie z metodologią Lean Manufacturing.

DB Port Szczecin świadczy usługi przeładunku kontenerów, drobnicy zjednostkowanej (aluminium, celulozy, wyrobów stalowych, sztuk ciężkich, ponadgabarytów itp.) oraz zapewnia pełną obsługę nawozów luzem obejmującą przeładunki, składowanie oraz konfekcjonowanie towaru w worki typu big bag. DB Port jest największym europejskim terminalem przeładowującym bloki granitowe. Posiada połączenia z największymi hubami kontenerowymi jak Hamburg i Bremerhaven oraz z mniejszymi portami w Gdyni, Halmstad, czy Immingham. Stale rozbudowywany terminal kontenerowy posiada możliwości przeładunkowe wynoszące do 150 tys. TEU rocznie. Port posiada certyfikat NATO, co umożliwia przeładunki sprzętu wojskowego. Znaczącym osiągnięciem jest wprowadzenie systemu Autostore, dzięki któremu skrócono średni czas urzędowej obsługi kontenera i trwa on od kilkunastu minut do maksymalnie 4 godzin.