DB CargoLogo
Przegląd

Modernizacja stanowiska pracy maszynisty

DB Cargo Polska S.A. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegający na Modernizacji stanowiska pracy maszynisty i pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych TEM2 i T448P poprzez doposażenie w ergonomiczne siedziska.

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostawanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.
Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.08.03.02.-24-0873/17-00

Wartość projektu: 254 300,00 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 203 440, 00 PLN

Wysokość dofinansowania: 223 784,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 216 155,00 PLN

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte będą założone przez DB Cargo Polska S.A. następujące cele:

  • Zminimalizowanie czynników ryzyka na stanowiskach maszynisty i pomocnika maszynisty poprzez redukcję negatywnych skutków wywołanych drganiami pojazdu trakcyjnego oraz redukcję negatywnych skutków obciążeń statycznych
  • Wydłużenie wieku produkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynisty i pomocnika maszynisty
  • Zwiększenie wiedzy i świadomości o zasadach ergonomicznej pracy
  • Wspieranie pozostawania w aktywności zawodowej pracowników
  • Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

Działania Wnioskodawcy skoncentrują się na wymianie 56 foteli na spalinowych pojazdach trakcyjnych TEM2 oraz T448P na nowe, ergonomiczne siedziska oraz przeszkoleniu grupy 181 osób z zasad ergonomii pracy na zmodernizowanym stanowisku pracy.