DB CargoLogo
Przegląd

Dbaj o siebie! Jak sobie radzić w czasie pandemii.

Troska o otoczenie dla DB Cargo Polska zawsze miała znaczenie! Dlatego dzielimy się tym co mamy!
Pobierz broszurę poświęconą profilaktyce zakażeń SAR-CoV-2.

Broszura - Dbaj o siebie! 


The care for the social environment matters DB Cargo Polska.  That's why we share with you what we have.
Please feel free to use and distribute the brochure on the prevention against SAR-CoV-2 infection.

Brochure - Take care of yourself!