DB CargoLogo

DB Cargo Polska utrzymuje wysoki poziom satysfakcji Klienta

Satysfakcja ze współpracy • Deklaracja dalszej kooperacji • Rekomendacja firmy • Doskonały wizerunek • Płynna realizacja usług • Szeroka wiedza i wysokie kompetencje • Klienci wysoko ocenili DB Cargo Polska w tegorocznym badaniu satysfakcji klienta

Od 10 lat DB Cargo Polska bada poziom satysfakcji klientów, dokonuje oceny jakości świadczonych usług oraz identyfikuje potrzeby i oczekiwania. Niezależny instytut badania opinii IPSOS GmbH przeprowadza badanie na sześciu rynkach, na których działa grupa
DB Cargo, w tym w Polsce. Istotnym elementem badania jest ocena zadowolenia klienta
z  każdego etapu łańcucha transportowego: począwszy od konsultacji i doradztwa, poprzez proces kontraktowania i bieżącą informację o realizacji usługi, na fakturowaniu skończywszy. Ocena dokonywana jest na pięciostopniowej skali, gdzie jeden oznacza „całkowicie niezadowolony”, pięć „zdecydowanie zadowolony”.

Wyniki badania, przeprowadzonego w kwietniu bieżącego roku, potwierdzają wysoką dbałość DB Cargo Polska o klienta. Ogólny poziom zadowolenia oceniono na 4,4 pkt. Spośród dwunastu badanych obszarów, klienci wysoko ocenili deklarację dalszej współpracy - 4,6 pkt, rekomendację usług - 4,6 pkt oraz wizerunek – 4,5 pkt. Wysoka ocena przypadła również za realizację usług transportowych, przepływ informacji, doradztwo oraz zapewnienie wagonów
i miejsca załadunku – po 4,5 pkt.

Tak dobre wyniki są dowodem na to, że konsekwentnie realizowana strategia, mająca na celu dbałość o klienta, przejawiająca się w dostarczaniu usług wysokiej jakości, przynosi wymiernie korzyści. Pielęgnowanie relacji z klientami ma swoje odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach. Te bardzo dobre wyniki potwierdzają również wysokie standardy naszej pracy
i wysiłki by sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie stawia przed nami klient – mówi Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży DB Cargo Polska - Dziękuję zaangażowanym w proces obsługi klienta pracownikom, a naszym klientom za wszystkie wyrażone opinie oraz przekazane sugestie. Każda z nich ma dla nas istotne znaczenie w dalszym rozwoju oraz kreowaniu nowych produktów, a także pomaga nam w osiąganiu coraz lepszych wyników
w obszarze jakości obsługi klienta" – dodaje.

Tegoroczna frekwencja przekroczyła 68%.