DB CargoLogo

DB Cargo Polska liderem transportu intermodalnego

Spółka nagrodzona podczas Kongresu FRACHT 2019 za osiągane wyniki, za efektywne i innowacyjne technologie oraz zrównoważony rozwój w działalności związanej z transportem intermodalnym.

Silny nacisk na rozwój i ciągłe doskonalenie usług sprawiły, że DB Cargo Polska zajmuje w rynku intermodalnym jedno z czołowych miejsc wśród krajowych towarowych przewoźników kolejowych. Firma, jako jeden z pierwszych graczy na rynku, dała możliwość korzystania z wysokiej jakości rozwiązań w tym obszarze. W ostatnich trzech latach, w tym obszarze, Spółka odnotowała 23% dynamikę wzrostu, realizując łącznie 2 650 000 pociągokilometrów, przewożąc 700 tysięcy jednostek TEU oraz 460 tysięcy kontenerów.

„Dziś, będąc towarowym przewoźnikiem kolejowym, DB Cargo Polska stawia przede wszystkim na jakość wyrażoną niezawodnością świadczonych usług. Naszym klientom dajemy poczucie komfortu i pewności, że usługa transportowa zostanie wykonana zgodnie z ich oczekiwaniami. W tym celu uruchomiliśmy swoje punkty obsługi w okolicy Szczecina, Gdańska i Braniewa, by realizując z jednej ręki kompletną usługę przewozową, zapewnić jej odpowiednio wysoki poziom. Aktywnie uczestniczymy w planach rozwojowych naszych klientów. Dopasowując nasze zasoby pomagamy budować optymalne łańcuchy logistyczne. Świeżym przykładem jest uruchomienie połączenia intermodalnego z trójmiasta do centrów dystrybucyjnych w okolicach Poznania i Wrocławia” – mówi Paweł Pucek – Członek Zarządu ds. Sprzedaży w DB Cargo Polska.

Wykorzystując dogodne położenie geograficzne oraz przynależność do europejskiej sieć kolejowej DB Cargo, spółka z sukcesem realizuje transporty intermodalne w tranzycie na osi Chiny – Europa Zachodnia oraz do Polski.

Równocześnie we współpracy z DB Cargo Logistics spółka obsługuje regularne transporty części samochodowych w kontenerach z fabryk w Niemczech i Czechach do montowni w rosyjskim mieście Kaługa i Nizny Novogrod. Potoki te łączone są na terminalu przeładunkowym w Brześciu, gdzie po przeładunku na szeroki tor, transportowane są dalej do stacji ostatecznego przeznaczenia w Rosji. Transport do Kaługi jest jednym z największych tego typu jednorodnych potoków w Europie.

Na rynku krajowym DB Cargo Polska świadczy dla swoich klientów usługę połączeń intermodalnych na trasie porty Gdańsk/Gdynia – centra dystrybucyjne w okolicach Poznania. Od kwietnia br. połączenia międzynarodowe oraz z trójmiasta i okolic Poznania realizowane są do terminali zlokalizowanych w sąsiedztwie Wrocławia.

Przynależność do grupy DB Cargo Polska spółki DB Port Szczecin poszerza wachlarz oferowanych usług o ofertę portową i drogę morską. DB Port Szczecin z mocami przerobowymi 150 tysięcy TEU rocznie, 3 nabrzeżami o łącznej długości 1000 m, 157 przyłączami dla kontenerów chłodniczych i placem składowym o pojemności do 5000 TEU, jest ważną częścią największego kompleksu przeładunkowego w zachodnim rejonie Bałtyku.

Obecnie firma realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich polegający na usprawnieniu intermodalnego transportu towarów poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodnią z krajami WNP i Chinami. Jednym z celów jest stworzenie warunków do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych.