DB CargoLogo
Przegląd

Analiza wpływu Grupy DB Cargo Polska na otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne

975 mln zł wkładu w proces produkcji dóbr i usług • 9704 wygenerowanych miejsc pracy • 297 mln zł wygenerowanego dochodu w gospodarstwach domowych • 593 mln zł zakupów od polskich dostawców • 37 mln zł odprowadzonych podatków

Podczas Międzynarodowych Targów Transportu Kolejowego TRAKO,  DB Cargo Polska zaprezentowała „Analizę wpływu na otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne”. Przygotowana publikacja to kompleksowe podsumowanie wpływu działalności Spółki na jej otoczenie w 2017 i 2018 roku. Badanie obejmuje kilkadziesiąt wskaźników w trzech kluczowych obszarach: ekonomia, społeczeństwo i środowisko naturalne. Wpływ Spółki na otoczenie przedstawiono jako sumę ekonomicznych efektów  bezpośrednich, pośrednich a także indukowanych.

DB Cargo Polska przykłada wielką wagę do zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy wyspą, a prowadzenie działalności biznesowej nie odbywa się bez wpływu na środowisko, w którym funkcjonujemy. Dlatego już 2017 roku jako pierwsza spółka kolejowa w Polsce zdecydowaliśmy się na zbadanie naszego wpływu na otoczenie, w którym prowadzimy działalność– mówi Steffen Bobsien, Prezes Zarządu DB Cargo Polska – Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają nam lepiej rozumieć potrzeby naszego otoczenia i stanowią cenną wskazówkę w budowaniu zrównoważonej strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Analiza wpływu dowodzi, że skuteczne zarządzanie i wprowadzane udoskonalenia przynoszą wymierne, pozytywne skutki dla otoczenia. Wartość mierzonych wskaźników pokazuje jak niebagatelny impuls polskiej gospodarce daje działalność DB Cargo Polska. Przekłada się ona w wyraźny sposób na zwiększenie krajowej produkcji, popytu i konkurencyjności, tworzenie i utrzymanie miejsc pracy czy wzrost dochodów gospodarstw domowych i rozwój szeroko rozumianego otoczenia społecznego.

Publikacja, obok wskaźników w obszarze gospodarczym i społecznym, opisuje działania spółki związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne, pokazując je między innymi przez pryzmat spadku emisji gazów cieplarnianych oraz rozwój procesów produkcyjnych, sprzyjających ochronie zasobów naturalnych.

DB Cargo Polska  analizę wpływu działalności na otoczenie przeprowadziła już po raz drugi. Podobnie jak dwa lata temu, zrealizowano ją we współpracy z Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp.k.

W promocję tegorocznej Analizy wpływu zaangażował się Marek Kamiński. Polski polarnik, podróżnik i przedsiębiorca, promotor ekologii i ochrony środowiska naturalnego.