DB CargoLogo

Europejski zasięg i niezawodna jakość

DB Cargo Polska - częścią europejskiej sieci kolejowej

DB Cargo Polska S.A. jest częścią wiodącego towarowego przewoźnika kolejowego w Europie DB Cargo AG, łączącego spółki kolejowych przewozów towarowych, należące do Deutsche Bahn - jednej z największych grup logistycznych na świecie. DB Cargo jest obecna niemal na wszystkich krajowych rynkach europejskich, od Hiszpanii po Rosję, od Szwecji po Włochy.

DB Cargo Polska S.A. powstała w 2009 roku w wyniku przejęcia i połączenia małych oraz średnich firm, głównie z sektora usług przewozu węgla. Jeszcze do maja 2016 roku oficjalna nazwa spółki brzmiała DB Schenker Rail Polska, obecnie jest to DB Cargo Polska.

Wizją Spółki jest bycie dostawcą premium towarowych przewozów kolejowych w Polsce w ramach silnej europejskiej sieci DB Cargo. Dla firmy oznacza to realizację strategii w następujących obszarach: dostarczanie usług wysokiej jakości, rentowny wzrost, atrakcyjne środowisko pracy oraz ochronę środowiska naturalnego.


Dostarczamy rozwiązania logistyczne dostosowane do potrzeb Klienta.

Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu, dostępowi do portu morskiego i posiadanym terminalom przeładunkowym DB Cargo Polska oferuje usługi spedycyjno-przewozowe w tranzycie, eksporcie i imporcie, zarówno do i z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (Rosja, Białoruś), krajów bałtyckich oraz innych części Europy, a Klienci otrzymują kompleksową usługę od jednego dostawcy.

Spółka posiada doświadczenie w transporcie paliw stałych,  w szczególności węgla, ale także paliw ciekłych i produktów chemicznych (w tym substancji niebezpiecznych), wyrobów stalowych, materiałów budowlanych, głównie kruszyw, żużlu, popiołów, towarów przemysłowych i produktów konsumpcyjnych oraz transportach dla branży motoryzacyjnej. Firma realizuje również przewozy kontenerów i ładunków ponadgabarytowych, wymagających zindywidualizowanych rozwiązań.

Do szerokiego wachlarza usług należą również usługi bocznicowe, w ramach których wykonywane są przewozy w obrębie bocznic kolejowych, obsługa posterunków ruchu, punktów załadunkowych i wyładunkowych oraz remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej.

Dzięki dostępowi do portu morskiego w Szczecinie, który jest ważnym ogniwem dla rozwoju przewozów kolejowych, DB Cargo Polska oferuje transport nie tylko z/ do portu do/z wewnątrz kraju, ale również do krajów Europy Środkowej i Zachodniej.

DB Cargo Polska realizuje usługi logistyczne w najdalej wysuniętym na zachód punkcie Linii Hutniczej Szerokotorowej w Sławkowie, gdzie łączą się tory normalne z szerokimi i gdzie stykają się kolejowe szlaki transportowe łączące Europę z Azją. Oferta obsługi terminalowej, poza przeładunkiem i składowaniem towaru, obejmuje także przygotowywanie pełnej dokumentacji celnej i transportowej.

W ramach świadczonych usług, DB Cargo Polska gwarantuje pełne doradztwo techniczne i wsparcie w planowaniu przewozów. Spółka czuwa nad wyborem optymalnych i najbardziej korzystnych rozwiązań, spełniających wszelkie oczekiwania i specyfikowane wymagania, czyniąc złożone i skomplikowane systemy transportowe prostymi.

Rozwiązania logistyczne gwarantujące optymalizację usługi transportowej.

Od 2010 roku DB Cargo Polska przy współpracy z DB Cargo Deutschland rozwija sieć pociągów liniowych oferując transporty w składach całopociągowych, grupach wagonów oraz w pojedynczych wagonach.

Obecnie spółka obsługuje trzy pociągi liniowe: Silesia, Moravia i Mazovia, kursujące kilka razy w tygodniu. Pociągi tworzą nie tylko doskonałe połączenie pomiędzy Niemcami, Czechami i Polską, lecz również otwierają nowe perspektywy w kierunku całej Europy. Wykorzystując pociąg liniowy, można uzyskać połączenie z siecią pociągów kursujących w ruchu rozproszonym w Niemczech czy Czechach i innych krajach Europy południowo wschodniej lub też zlecić transport towarów na zachód Europy, na przykład do Francji lub Hiszpanii.