DB CargoLogo

Rzut oka na jednego z największych prywatnych przewoźników kolejowych

Potwierdzają to osiągane przez nas wyniki.


Przewozy

 

Przewieziony ładunek (mln ton)

56

Tonokilometry (mld)

3,0

Pojazdy kolejowe

 

Lokomotywy

220

Wagony

2.860

Wielkość zatrudnienia

 
Ilość pracowników2.963

Inne

 

Bocznice

25

Dane za 2017 r.