DB CargoLogo

Rzut oka na jednego z największych prywatnych przewoźników kolejowych

Potwierdzają to osiągane przez nas wyniki.


Przewozy

Przewieziony ładunek (mln ton)

40

Tonokilometry (mld)

3,6

Pojazdy kolejowe

Lokomotywy

220

Wagony

2 820

Wielkość zatrudnienia

Ilość pracowników

2 840

Inne

Bocznice

25

Dane za 2019 r.