DB CargoLogo

Nasza sieć zapewnia najwyższą jakość

Razem z wieloma wyspecjalizowanymi firmami, oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania transportowe i logistyczne.

Usługi realizowane przez Spółkę to: spedycja towarów, przewóz artykułów chemicznych w cysternach kolejowych, obsługa bocznic kolejowych, czyszczenie cystern kolejowych i lokomotyw, rewizje, remonty i naprawy taboru kolejowego.

DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.

ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Polska

+48 77 4886 581

faks: +48 77 4886 894

DB Port Szczecin Sp. z o.o.
Sekretariat

ul. Bytomska 14
70-603 Szczecin
Polska

+48 91 4308 660

faks: +48 91 4624 779

 

Infra SILESIA jest spółką należącą DB Cargo Polska. Misją spółki jest kompleksowa i efektywna realizacja zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów w zakresie infrastruktury kolejowej.

Zakres działania spółki Infra SILESIA obejmuje przede wszystkim budowę, modernizację  i utrzymanie infrastruktury kolejowej; ponadto udostępnianie oraz zarządzanie ponad 350 km torów na terenie woj. śląskiego
i małopolskiego wraz z połączeniami z ogólnopolską siecią kolejową.
Infra SILESIA specjalizuje się w pracach ciężkim zmechanizowanym specjalistycznym sprzętem do robót torowych.

Do Klientów Infra SILESIA należą DB Cargo Polska, PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK S.A.), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW S.A.) i Katowicki Holding Węglowy (KHW S.A.), PKP Cargo, PKP Cargo Service, CTL, Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka.

Infra SILESIA S.A.

ul. Kłokocińska 51
44-251 Rybnik
Polska

+48 32 7394 810
+48 32 7889 777

faks: +48 32 7394 810
faks: +48 32 7889 777

DB Cargo Czechia s.r.o. je součástí skupiny Deutsche Bahn AG, největšího nákladní železničního dopravce v Evropě. Tato nově založená společnost těží z blízké spolupráce s ostatními dceřinými společnostmi skupiny DB Cargo AG.

Společnost poskytuje služby v oblasti mezinárodních železničních přeprav bez nutnosti změny lokomotivy na státních hranicích. DB Cargo Czechia s.r.o. dále nabízí jedinečná řešení v této oblasti s cílem přesunout větší podíl objemu mezinárodních přeprav na síť českých železnic.
Pro realizaci těchto cílů společnost využívá vícesystémové lokomotivy řady 189 společnosti Siemens.

Kontakt:
DB Cargo Czechia s.r.o.
Hlubinská 1378/36
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Česká republika

Tomasz.Iwanski@deutschebahn.com
Jan.Rajnoch@deutschebahn.com

Tomasz Iwański - CEO of DB Cargo Czechia s.r.o.