DB CargoLogo

Rail Service Online

Rail Service Online (RSO) to system służący do wprowadzania przesyłek towarowych w ruchu krajowym i zagranicznym.

Na Portalu Klienta RSO, klient lub działający w jego imieniu Nadawca wprowadza dane dotyczące nadawanych wagonów i ładunku.

Numer zlecenia RSO znajduje kolejno odzwierciedlenie w wewnętrznych systemach DB Cargo Polska tj. EPS, CPI oraz ZaZa. Dzięki takiemu połączeniu systemowemu, założone zlecenie jest procedowane w poszczególnych systemach, co w efekcie na bieżąco dostarcza informacji o realizacji danej przesyłki, a przy jej zakończeniu pojawia się odpowiedni status oraz automatyczne zlecenie wystawienia faktury za wykonaną usługę.