DB CargoLogo

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Procedury ISO 9001, 14001, SMS, MMS oraz BHP

DB Cargo Polska chce być dostawcą Premium towarowych przewozów kolejowych w Polsce w ramach silnej europejskiej sieci DB Cargo. Nasza silna pozycja rynkowa to zasługa wspólnego wysiłku wszystkich pracowników, doświadczenia Grupy DB Cargo na arenie międzynarodowej oraz wyjątkowej dbałości o grono naszych interesariuszy: klientów, pracowników i szeroko rozumianego otoczenia społecznego.