DB CargoLogo

Fundusze Europejskie

DB Cargo Polska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich polegający na usprawnieniu intermodalnego transportu towarów poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodnią z krajami WNP i Chinami.

Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT-T transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 • Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0054/18-00
 • Wartość projektu: 126 825 300,00 PLN
 • Koszty kwalifikowane projektu to 103 110 000,00 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 51 555 000,00 PLN

Dzięki realizacji Projektu osiągnięte będą założone przez DB Cargo Polska S.A. cele szczegółowe:

 • Stworzenie warunków do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych,
 • Ogólna poprawa jakości świadczonych usług przewozów intermodalnych kolejowych i jakości obsługi klientów,
 • Utrzymanie przez Spółkę pozycji konkurencyjnej i wizerunku firmy,
 • Zwiększenie liczby nowych przewozów wykonywanych przez Spółkę,
 • Zwiększenie efektywności prowadzonej działalności w obszarze transportu intermodalnego, co pozwoli na wygenerowanie wyższych przychodów z działalności i w dalszej perspektywie przeznaczenie zysków na koleje inwestycje,
 • Wzrost wartości sprzedaży i zwiększenie poziomu zysku DB Cargo Polska S.A., a w efekcie wzrost wartości firmy.

Cele Projektu w wymiarze ogólnogospodarczym to:

 • Realizacja idei zrównoważonego transportu,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez m.in. odciążenie dróg i zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego generowanego przez pojazdy ciężarowe,
 • Zwiększenie stopnia wykorzystania transportu intermodalnego w transporcie ogółem,
 • Przyczynienie się do lepszego zrównoważenia systemu transportowego w Polsce.

Zakres inwestycji jest skorelowany ze wskaźnikiem produktu: liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego (szt.), który osiągnie następującą wartość dla Projektu: 95 szt.

Postępowania przetargowe

Pierwsze postępowanie przetargowe

Postępowanie przetargowe - Lokomotywy

Postępowanie przetargowe - Wagony 80

Postępowanie przetargowe - Wagony 90

Drugie postępowanie przetargowe

Postępowanie przetargowe - Lokomotywy

Postępowania przetargowe - Wagony 80

Postępowania przetargowe - Wagony 90

Pierwsze postępowanie przetargowe - podpisane

Postępowanie przetargowe - Lokomotywy

Postępowanie przetargowe 1 wagony 80

Postępowanie przetargowe 1 wagony 90

Drugie postępowanie przetargowe - podpisane

Postępowanie przetargowe 2 lokomotywy

Postępowanie przetargowe 2 wagony 80

Postepowanie przetargowe 2 wagony 90

Trzecie postępowanie przetargowe

Postepowanie przetargowe 3_Lokomotywy

Postepowanie przetargowe 3_Wagony 80

Postepowanie przetargowe 3_Wagony 90

Trzecie postępowanie przetargowe - wyjaśnienie

Postepowanie przetargowe 3_Lokomotywy - wyjaśnienia

Postepowanie przetargowe 3_Wagony 80 - wyjaśnienia

Postepowanie przetargowe 3_Wagony 90- wyjaśnienia

Czwarte postępowanie przetargowe

Postępowanie przetargowe 4 - Lokomotywy

Postępowanie przetargowe 4 - Lokomotywy - wyjaśnienia (zm. 17.09.2020)

Postępowanie przetargowe 4 - Lokomotywy - edytowalna dokumentacja (zm. 17.09.2020)