DB Schenker Logo

Podróż przez Europę – wszystko jak na dłoni

Oprócz cen taryfowych jako podstawy obliczenia kosztów przewozu w transporcie międzynarodowym opracowania taryfowe zawierają obszerne informacje i regulacje dotyczące międzynarodowych przesyłek towarowych.

W internecie znajduje się również wykaz kodów państw i przedsiębiorstw obowiązujący w międzynarodowym transporcie kolejowym towarów udostępniony przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC.

Zapytanie Ofertowe  XLSM | 74.8 KB