DB CargoLogo

Podróż przez Europę – wszystko jak na dłoni

Oprócz cen taryfowych jako podstawy obliczenia kosztów przewozu w transporcie międzynarodowym opracowania taryfowe zawierają obszerne informacje i regulacje dotyczące międzynarodowych przesyłek towarowych.

W internecie znajduje się również wykaz kodów państw i przedsiębiorstw obowiązujący w międzynarodowym transporcie kolejowym towarów udostępniony przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC.

Zlecenie transportowe PL  PDF | 272,2 KB
Zlecenie transportowe EN  PDF | 268,0 KB
Dane o zgłoszeniu SENT  PDF | 270,9 KB

Taryfa towarowa DB Cargo Polska - wersja polska 

Załącznik do taryfy towarowej

Zapytanie ofertowe

Taryfa towarowa - wersja angielska


AKTUALIZACJA

Od 1 marca 2020 r. nastąpi aktualizacja regulaminu przewozów przesyłek towarowych, zmieniająca zapisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych oraz przewozu towarów wrażliwych.

Regulamin Przewozów Towarowych (ważny od 1 marca 2020)

Regulamin Przewozów Towarowych (ważny od 1 marca 2020) - język angielski

UMOWA O UŻYTKOWANIU WAGONÓW TOWAROWYCH

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej organizacji IGTL, na której dostępne jest robocze tłumaczenie umowy AVV (ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych) na język polski.

Jednocześnie informujemy, że wiążące są wersje umowy w języku angielskim, niemieckim i francuskim, opublikowane na stronie GCU Bureau

DB Cargo Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w tłumaczeniu powyższej umowy na język polski i za niezastosowanie się do wiążącej wersji umowy.