DB CargoLogo

Podróż przez Europę – wszystko jak na dłoni

Oprócz cen taryfowych jako podstawy obliczenia kosztów przewozu w transporcie międzynarodowym opracowania taryfowe zawierają obszerne informacje i regulacje dotyczące międzynarodowych przesyłek towarowych.

W internecie znajduje się również wykaz kodów państw i przedsiębiorstw obowiązujący w międzynarodowym transporcie kolejowym towarów udostępniony przez Międzynarodowy Związek Kolei UIC.

Zlecenie transportowe PL  PDF | 272,2 KB
Zlecenie transportowe EN  PDF | 268,0 KB
Dane o zgłoszeniu SENT  PDF | 270,9 KB
Zapytanie Ofertowe  XLSM | 74,8 KB