DB CargoLogo

Most łączący Europę z Azją

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oferujemy naszym Klientom konkurencyjne rozwiązania logistyczne w zakresie międzynarodowych przewozów towarowych.

Wśród nich znajduje się tranzyt, import oraz eksport zarówno do, jak i z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i krajów bałtyckich oraz Europy Środkowej i Zachodniej. Dzięki swojemu położeniu, Polska jest najważniejszym korytarzem transportowym o dużym potencjale rozwojowym.

Granica wschodnia Polski to nie tylko wschodnie krańce Unii Europejskiej. Druga strona Bugu oznacza inne reguły działania, również dla transportu towarowego. Infrastruktura kolejowa w krajach takich jak Rosja, Białoruś czy Ukraina, opiera się na szerokich torach, które są o 85 mm szersze niż w Niemczech, Polsce i większości krajów Europy Zachodniej.

Również pod względem prawnym zmienia się od tego miejsca wiele w transporcie kolejowym. Podczas gdy towary w Unii Europejskiej są przewożone na podstawie listu przewozowego CIM, w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i krajach nadbałtyckich obowiązuje dokument SMGS lub w niektórych przypadkach wspólny międzynarodowy list przewozowy CIM/SMGS.

Spółka DB Cargo oferuje Państwu międzynarodowy list przewozowy, który jest uznawany przez obie strony i znacznie ułatwia załatwianie formalności na granicy.

W zakresie przewozów transgranicznych, realizowanych przez granicę wschodnią mamy możliwość korzystania między innymi z usług przeładunkowych oferowanych przez kraje sąsiednie takie jak Litwa, Białoruś czy Ukraina.

Korzystanie z usług przewozowych DB Cargo Polska przez wschodnią granicę wiąże się nie tylko ze znacznym skróceniem obiegu wagonów szerokotorowych, które zostają oddane do dyspozycji kontrahenta w ciągu 24 godzin. Dodatkowo, istnieje możliwość zwiększenia masy załadunkowej w miejscu nadania, dzięki czemu można zyskać 5-7% masy załadowczej, ze względu na brak konieczności przewożenia wagonów szerokotorowych na Polską stronę.

Korzystając z kompleksowych usług DB Cargo Polska w zakresie międzynarodowych przewozów towarowych, zapewniamy dostęp do informacji dotyczących losów przesyłki.

Zapraszamy do współpracy.