DB CargoLogo

Siła tradycyjnego składu całopociągowego

Szybkość i kompleksowość usług są kluczowe dla realizowanych przez DB Cargo Polska przewozów towarów masowych w składach całopociągowych na terenie Europy Środkowej i Zachodniej.

Przesyłki transportowane są ze stacji początkowej do miejsca przeznaczenia, bez konieczności rozdzielania i dołączania wagonów w trakcie przejazdu, na podstawie jednego listu przewozowego.

Ilość wagonów wchodząca w skład pociągu, dostosowywana jest do indywidualnych preferencji Klienta. Codziennie kursuje średnio od 90 do 120 par pociągów w różnych relacjach przewozowych, m.in. z  Niemiec, Białorusi, Rosji oraz Słowacji.

Dzięki kompleksowej obsłudze łańcucha dostaw "z jednej ręki" oraz wdrożeniu indywidualnych rozwiązań dla każdego Klienta, oferujemy płynne i szybkie dostawy do finalnego odbiorcy.

Dominującym obszarem aktywności DB Cargo Polska jest transport towarów masowych, w tym węgla, materiałów budowlanych oraz produktów chemicznych.

Oferta przewozowa DB Cargo Polska obejmuje takie grupy towarów jak:

  • paliwa stałe: węgiel energetyczny i koksujący, koks,
  • paliwa płynne: benzyna, oleje mineralne, smoła, benzol,
  • materiały budowlane: kruszywa (piasek, żwir, wapienie), żużle, popioły,
  • materiały przemysłowe i dobra konsumpcyjne: drewno, AGD,
  • produkty chemiczne: neutralne i niebezpieczne, m.in. karbamid, kleje,
  • produkty dla przemysłu samochodowego.

W ramach otrzymanych koncesji oraz licencji na wykonywanie przewozów kolejowych, systematycznie rozszerzamy współpracę z nowymi kontrahentami. Gwarantujemy profesjonalną realizację usług przewozowych, a także nowoczesne koncepcje logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Jesteśmy doświadczonym przewoźnikiem kolejowym od lat działającym na rynku międzynarodowym.