DB CargoLogo

Bezpieczne, niezawodne, przyjazne dla środowiska - innowacyjne rozwiązania

Dzięki około 4200 bocznicom klientów w Europie, DB Cargo AG oferuje swoim klientom dostęp do jednej z największych sieci kolejowych na świecie, a tym samym jest numerem jeden w europejskim ruchu towarowym.

DB Cargo jest wiodącym globalnym dostawcą usług logistycznych i, biorąc pod uwagę przewożony wolumen, największą spółką kolejowych przewozów towarowych.

DB Cargo jest jedyną firmą oferującą przewozy kolejowe z jednego źródła w całej Europie do Klientów biznesowych niezależnie od branży. W sieci kolejowej DB Cargo około 5 000 pociągów towarowych obsługuje w przybliżeniu 4 200 bocznic i terminali. Na przykład, z przewozami „od końca do końca” na osi północ – południe ze Skandynawii do Włoch w joint venture z DB Cargo Scandinavia i we współpracy z Italian NordCargo. Lub z szerokim wachlarzem usług na osi wschód – zachód z DBCargo UK, francuską spółką zależną ECR i DB Cargo Polska.

KLUCZOWE PRODUKTY

Skład całopociągowy: Szybki i niezawodny przewóz dużych wolumenów. Połączenie regularnych pociągów, które można z dużym wyprzedzeniem zaplanować oraz które można przydzielić w ostatnim momencie. Usługa zapewnia najwyższy możliwy poziom elastyczności,
w szczególności w przypadku przewozu materiałów luzem.

Pojedynczy wagon: Kompleksowe, elastyczne rozwiązanie dla pojedynczych wagonów towarowych dla przewozów krajowych i europejskich.

Transport intermodalny: Jesteśmy specjalistami w zakresie transportu intermodalnego.

Połączenia na wschód: świadczymy konkurencyjne rozwiązania logistyczne w obszarze międzynarodowych przewozów towarowych.

 

Największa flota pociągów w Europie

Z około 114 000 wagonami towarowymi i 3 400 lokomotywami,
DB Cargo jest właścicielem największej floty pociągów. Prawie 34 000 osób zatrudnionych w Europie pracuje codziennie nad zapewnieniem skutecznych przewozów przez granice. Jesteśmy zorientowani na Klienta i świadczymy usługi przyjazne dla środowiska – na przykład dzięki nieemitującej dwutlenku węgla opcji DBeco plus, co jeszcze bardziej wzmacnia pozycję pociągu, jako najbardziej ekologicznego środka transportu.

Centralne zarządzanie – regionalna działalność

Proces internacjonalizacji został wzmocniony dzięki przymierzu Xrail. Siedem europejskich spółek kolejowych przewozów towarowych, w tym DB Cargo, podjęło bliską współpracę w zakresie transgranicznego transportu pojedynczych wagonów. Obecnie sieć Xrail łączy klastry
w Skandynawii, Niemczech, Szwajcarii, Belgii i części Austrii.