DB CargoLogo

DB Cargo Polska świadczy usługi terminalowe w Sławkowie

Wykonujemy usługi na terminalu zlokalizowanym w Sławkowie, w najdalej na zachód wysuniętym punkcie Linii Hutniczej Szerokotorowej, umożliwiającej bezpośredni transport kolejowy z Azji do Europy.

Terminal DB Cargo Spedkol w Sławkowie posiada miejsca uznane przez Urząd Celny do wykonywania czynności i procedur celnych, które pozwalają dokonywać odprawy ostatecznej towarów na Terminalu w Sławkowie lub przeładowywanie produktów w procedurze tranzytu bez odprawy celnej.

Terminal wyposażony jest w 9 stanowisk do pompowania, w tym 5 pomp mobilnych. Instalacja Terminala do podgrzewania i przeładunku płynnych produktów chemicznych pozwala osiągnąć wydajność przeładunku od 60 do 100 ton/godzinę produktów nie wymagających grzania oraz do 100 ton na dobę produktów podgrzewanych.

Terminal wyposażony jest również w wagę samochodowo-kolejową na torze normalnym (1435 mm). Powyższe cechy w połączeniu z korzystną lokalizacją Terminala – zetknięcie toru szerokiego i normalnego, bliskość dróg krajowych nr 94, S1, A4 – pozwalają oferować i realizować wysokiej jakości usługi logistyczne.

Korzyści płynące z usytuowania Terminala Przeładunkowego na LHS:

  • konkurencyjne stawki frachtowe,
  • krótki czas przewozu towarów,
  • większa dopuszczalna ładowność wagonów wynikająca z większego niż na linii normalnotorowej dopuszczalnego nacisku osi na szynę,
  • możliwość przewozu wagonów budowy Wspólnoty Niepodległych Państw bez podwyższonych kosztów dotyczących skrajni,
  • zestawy kołowe dostosowane do standardów państw Wspólnoty Niepodległych Państw(WNP) - brak konieczności kosztownej,
  • zmiany zestawów kołowych,
  • szybki transport kolejowy ładunków z Dalekiego Wschodu i krajów WNP.