DB CargoLogo

Do szerokiego wachlarza usług należą również usługi bocznicowe

Specjalizujemy się w świadczeniu wysokiej jakości usług w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych i związanych z tym przewozów technologicznych.

W ramach kompleksowej obsługi bocznic kolejowym wykonujemy:

 • przewozy w obrębie bocznic kolejowych,
 • obsługę posterunków ruchu,
 • obsługę punktów załadunkowych i wyładunkowych
 • remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej.

Powyższe usługi wykonujemy również oddzielnie, dostosowując ich zakres do indywidualnych wymagań Klienta.

Zatrudniamy 2 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dysponujemy ponad 130 lokomotywami spalinowymi różnych typów oraz ponad 1000 wagonów.

Aktualnie wykonujemy usługi dla przedsiębiorstw działających
w przemyśle górniczym, energetycznym, chemicznym i hutniczym.

Obsługujemy łącznie 50 bocznic kolejowych. Swoją działalnością obejmujemy tereny województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

Naszymi największymi Klientami są:

 • Kompania Węglowa S.A.,
 • Katowicki Holding Węglowy S.A.,
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
 • Tauron Wytwarzanie S.A.,
 • Tauron Wydobycie S.A.,
 • PCC Rokita S.A.,
 • Petrochemia - Blachownia S.A.