DB CargoLogo

DB Cargo Polska oferuje najwyższej jakości piaski kwarcowe

DB Cargo Polska SA. - Kopalnia Piasku Szczakowa jest największym w Polsce producentem piasków kwarcowych stosowanych w budownictwie oraz w przemyśle górniczym.

Zakupu można dokonać w punkcie sprzedaży zlokalizowanym w Bolesławiu k. Olkusza przy ulicy Osadowej (otwarty w dni robocze 24 godziny na dobę). Kontakt pod numerem telefonu 667-651-335. Dostawy realizowane są transportem samochodowym.

Kopalnia Piasku

Pozostałe produkty:

  • różnego rodzaju piasek nienormowany,
  • piasek do piaskownic z odpowiednimi badaniami i atestem.