DB CargoLogo

Metryczka

Niniejszy portal internetowy należy do przedsiębiorstwa.

DB Cargo Polska S.A.
ul. Wolności 337
PL 41-800 Zabrze

NIP PL6320000051
KRS 0000057814

Spółka DB Cargo Polska S. A. jest reprezentowana przez zarząd spółki. Przedstawicielem zarządu jest Steffen Bobsien (prezes zarządu).