Stage

stage_Obsługa

Terminal w Sławkowie

Zlokalizowany w najdalej na zachód wysuniętym punkcie Linii Hutniczej - Szerokotorowej

01_text-image-le

Dzięki doskonałej lokalizacji, bogatej ofercie usługowej, doskonałemu wyposażeniu oraz wysoce wykwalifikowanym pracownikom, oferujemy kompleksową obsługę transportów kolejowych z Azji do Europy, w najdalej wysuniętym na zachód terminalu kolejowej linii szerokotorowej.

 Zadbaj o swój biznes i skorzystaj z oferty:

 • konkurencyjnych stawek frachtowych,
 • krótkiego czasu przewozu,
 • większej dopuszczalnej ładowności,
 • przewozu wagonów Wspólnoty Niepodległych Państw bez dodatkowych kosztów skrajni,
 • obniżenia kosztów w związku z brakiem konieczności podmiany zestawów kołowych,
 • szybkiej i sprawnej organizacji transportów z krajów byłej WNP i Dalekiego Wschodu.

 Oferujemy:

 • wykonanie czynności i procedur celnych,
 • przeładunek towarów w procedurze tranzytu bez odprawy celnej na granicy,
 • przeładunek płynnych produktów chemicznych – 9 stanowisk w tym 5 mobilnych, możliwość podgrzewania, 
 • ważenie towaru, posiadamy w dyspozycji wagi samochodowe, kolejowe normalnotorowe i szerokotorowe
 • przeładunek prawie wszystkich rodzajów towarów np. płynne media chemiczne, stal i wyroby stalowe, drzewo, biomasa, towary masowe, towary na paletach, w big-bagach, w workach,
 • place składowe i magazynowe,
 • mobilne pompy do przeładunku,
 • miejsce uznane do wykonywania czynności celnych.

02_text-image-re

Zetknięcie toru normalnego z torem szerokim, bliskość dróg krajowych nr 94, S1, A4 w połączeniu z usługami logistycznymi oferowanymi przez DB Cargo Polska, pozwalają zaoferować kompleksowy pakiet rozwiązań z jednej ręki.

Lokalizacja terminala na mapie >>

Skontaktuj się

Krystyna Hamerlik

DB Cargo Spedkol