Stage

stage_usługi spedycyjne

Usługi spedycyjne

Zapewniamy przewagę konkurencyjną w zakresie łańcucha dostaw, ograniczania kosztów ogólnych i zwiększania wydajności.

DB Cargo Spedkol, spółka należąca do Grupy DB Cargo Polska, świadczy usługi spedycji kolejowej i samochodowej w Polsce i za granicą.

Dzięki przynależności do największej w Europie sieci kolejowej, DB Cargo Spedkol oferuje dostęp do 150 terminali zlokalizowanych w całej Europie, umożliwiających realizację przewozu do 240 destynacji w 30 krajach. Oferta obejmuje usługę logistyczną z jednej ręki, także w kierunku Azji.

02_text-image-re

DB Cargo Spedkol oferuje przeładunki na terminalu zlokalizowanym w najdalej wysuniętym punkcie linii szerokotorowej oraz współpracuje z największym na wybrzeżu zachodniopomorskim terminalem portowym DB Port Szczecin.

 W ramach usługi zapewniamy:

  • organizację całego łańcucha logistycznego, obejmującego transport kolejowy, samochodowy, przeładunek, składowanie, obsługę celną i inne,
  • bieżącą informację o statusie realizacji usługi,
  • przygotowanie dokumentacji transportowej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wynikające z posiadanego pakietu ubezpieczeń, pokrywających ryzyko transportowe,
  • spedycję samochodową na terenie UE w zakresie przewozów wszystkich grup towarów, w tym: paliw stałych, wyrobów stalowych, biomasy, towarów na paletach,
  • spedycję ciekłych substancji chemicznych, w tym również niebezpiecznych oraz ładunków ponadgabarytowych.

Skontaktuj się

Krzysztof Chmielewski

DB Cargo Spedkol

 Zapytaj o ofertę