Stage

stage_wymiar ekonomiczny

Umiejętne inwestowanie i rozwój

Rozumienie i analiza wpływu na gospodarkę

Grupa DB Cargo działa globalnie, ale w każdym z krajów gdzie jest obecna wywiera pozytywny wpływ na gospodarki lokalne.

Dzięki inwestycjom, ponoszonym nakładom na rozwój produktów i usług oraz tworzeniu miejsc pracy przyczynia się między innymi do rozwoju nie tylko polskiego sektora kolejowego, ale całej polskiej gospodarki.

Wkład spółek Grupy DB Cargo Polska w rozwój polskiej gospodarki to nie tylko opłaty przewozowe za dostęp do infrastruktury kolejowej. To wpływ, który oddziałuje na polską gospodarkę przez wiele kanałów. Jego zrozumienie i poznanie skali oddziaływania jest elementem regularnej publikacji Analiza wpływu na otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne .

module_img_Pracow

wartość dodana wygenerowana dzięki działalności Grupy

module_img_Pracow

miejsca pracy stworzone i utrzymane dzięki naszej działalności

module_img_Pracow

dochód gospodarstw domowych wygenerowanych dzięki naszej działalności

module_img_Pracow

wartość zakupów Grupy od polskich dostawców

module_img_Pracow

podatki zapłacone przez Grupę w Polsce

module_img_Pracow

wzrost dochodów gospodarstw domowych w Polsce od 2016 do 2018 wygenerowanych przez Grupę DB Cargo Polska

module_img_Pracow

teaser_module_1

DB Cargo Polska analizuje swój bezpośredni wpływ na gospodarkę na trzech poziomach. Mierząc wpływ bezpośredni określamy efekty dla gospodarki, które wynikają z codziennej działalności firmy, czyli wartość dodaną, którą tworzymy w swoich usługach, tworzone miejsca pracy, płacone podatki, wynagrodzenia, które wypłacamy swoim pracownikom.
module_img_Pracow

teaser_module_2

Sięgając głębiej, firma analizuje swój wpływ pośredni na gospodarkę poprzez współpracę z innymi podmiotami z różnych branż i sektorów, takimi jak dostawcy i producenci. Rozwój ich działalności przekłada się na tworzenie wartości dodanej, nowe miejsca pracy i wynagrodzenia, a to z kolei wzrost dochodów gospodarstw domowych.
module_img_Pracow

teaser_module_3

Dochody gospodarstw domowych, generowane przez DB Cargo Polska zarówno w sposób bezpośredni – wśród swoich pracowników, jak i pośredni – wśród pracowników dostawców i poddostawców, także wspierają rozwój polskiego PKB w postaci wydatków na konsumpcję. Efekt ten jest kolejnym wpływem oddziaływania – zwanym efektem indukowanym.
"Lepsze rozumienie wpływu działalności naszej spółki pomaga nam w odpowiedzialnym zarządzaniu i rozwoju firmy, w myśl zasady zrównoważonego wzrostu w każdym wymiarze."

Katarzyna Marciniak, Rzecznik prasowy DB Cargo Polska

Skontaktuj się