Raportowanie niefinansowe w Grupie DB Cargo Polska

Raport zrównoważonego rozwoju podsumowuje działalność niefinansową Grupy DB Cargo Polska w obszarach środowiskowym i społecznym oraz w zakresie ładu korporacyjnego.

pobierz_raport_zrównoważonego_rozwoju

Raport przedstawia realizację założeń zrównoważonego rozwoju przez wszystkie spółki Grupy DB Cargo Polska: DB Cargo Polska S.A., Infra SILESIA S.A., DB Cargo Spedkol Sp. z o.o. oraz DB Port Szczecin Sp. z o.o. 

Pobierz Raport zrównoważonego rozwoju Grupy DB Cargo Polska za lata 2019-2020.

Skontaktuj się

Aleksandra Konieczny

DB Cargo Polska