Stage

stage_wymiar ekonomiczny

Inwestujemy w przyszłość

Jako rentowny lider rynku, Grupa Deutsche Bahn oferuje swoim Klientom rozwiązania logistyczne najwyższej jakości.
stage_wymiar społeczny

Troska ponad wszystko

Jako atrakcyjny pracodawca, zatrudniamy wysoce wykwalifikowanych pracowników podchodzących profesjonalnie do wykonywanych zadań.
stage_wymiar ekologiczny

Rozwijamy pozycję lidera ekologii

Jako lider ekologii, DB oferuje produkty odpowiadające standardom efektywnego zużycia surowców.