Stage

stage_o_firmie

Zarząd DB Cargo Polska

Zarząd Spółki

Marek Staszek

Prezes Zarządu

Marek Staszek

Z wykształcenia ekonomista i inżynier transportu. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od początku kariery związany z rynkiem kolejowych przewozów towarowych. Pracę zawodową rozpoczynał w 1994 roku w PTKiGK S.A. w Rybniku, gdzie odpowiadał między innymi za zarządzanie transportem kolejowym na bocznicach oraz zarządzanie taborem. Następnie skierował swoją karierę w stronę finansów, obejmując stanowisko dyrektora controllingu. W 2006 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego a rok później Prezesa Zarządu PTKiGK S.A. w Rybniku. Dwa lata później, po przekształceniach własnościowych spółki objął funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse w PCC Rail S.A., a następnie w DB Schenker Rail Polska.

W lipcu 2014 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu DB Schenker Rail Polska, po zmianie nazwy w kwietniu 2016 roku DB Cargo Polska, jednego z największych operatorów logistyki kolejowej w kraju.

W lutym 2019 roku, powołany został do Zarządu spółki DB Cargo AG w Niemczech, gdzie objął stanowisko Członek Zarządu ds. Produkcji. Pod jego zarządem spółka DB Cargo uzyskała lepszą punktualność w przewozach kolejowych oraz wdrożyła działania stabilizujące procesy produkcyjne.

Od 1 maja 2020 roku ponownie objął stanowisko Prezesa Zarządu DB Cargo Polska.

Thomas Hesse

Członek Zarządu ds. Finansów

Thomas Hesse

Dołączył do Grupy Deutsche Bahn we wrześniu 2001 roku. Karierę rozpoczął jako specjalista i menadżer Projektu ds. Fuzji i Przejęć, gdzie odpowiadał za zbycie udziałów mniejszościowych oraz związane z tym kwestie prawne i finansowe. W połowie 2005 roku objął funkcję dyrektora ds. finansowych w DB Magnetbahn GmbH w Monachium i odpowiadał m.in. za Projekt Maglev/Transrapid – uruchomienie szybkiej kolei pomiędzy dworcem głównym a lotniskiem w Monachium.

Na początku 2009 roku objął funkcję dyrektora ds. rozwoju gospodarczego w byłym pionie Grupy –V DB AG. Odpowiadał min. za zamówienia centralne, kwestie techniczne, zarządzanie jakością i ochronę środowiska, a następnie dołączył do zespołu projektowego Masterplan IT, tworząc Dział Techniczny Grupy DB.

W marcu 2010 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. finansów i controllingu byłej jednostki DB Schenker Rail Region Wschód. Od 1 stycznia 2015 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych dla DB Cargo Polska oraz spółek zależnych.

Robert Nowakowski

Robert Nowakowski

Członek Zarządu ds. Produkcji

Robert Nowakowski

Z koleją związany jest od ponad 20 lat – przeszedł wszystkie szczeble drogi zawodowej. Ekspert w obszarze przewozów kolejowych i taboru kolejowego. W latach 1992 – 1997 pracował w Zachodniej Dyrekcji Okręgowej PKP. W dawnym PKP Przewozy Regionalne był m.in. zastępcą dyrektora w Mazowieckim i Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych oraz dyrektorem w Podlaskim i Kujawsko–Pomorskim Zakładzie tej spółki. Od stycznia 2008 r. do sierpnia 2011 był członkiem zarządu ds. handlowych i eksploatacyjnych w PR (obecnie POLREGIO). Ukończył Wydział Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

Od 1 października 2017 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Produkcji.

Paweł Pucek

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Paweł Pucek

Paweł Pucek jest absolwentem Wydziału Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z branżą kolejową związany jest od roku 1994. Pracę zawodową rozpoczął w firmie PTK Holding na stanowisku specjalisty. W roku 2007 powołany został w PTK Holding S.A. na Członka Zarządu ds. Przewozów.

Po przejęciu spółki w 2009 roku przez koncern DB objął stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Produktem i Wsparcia Sprzedaży w DB Schenker Rail Polska, a następnie, w 2010 roku Dyrektora Transportu, które zajmował przez kolejne dwa lata. W lipcu 2012 roku objął funkcję Dyrektora ds. Przewozów, a w kwietniu 2014 roku - Dyrektora Biura Sprzedaży.

Od 1 stycznia 2015 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży.

Tamara Staniowska

Członek Zarządu ds. HR

Tamara Staniowska

Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim&Illinois.

Karierę zawodową rozpoczęła w Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Pracowała również w firmie VATTENFALL Distribution POLAND S.A., gdzie przeszła kolejne stopnie kariery, aż do stanowiska Dyrektora ds. Personalnych.

Z DB Cargo Polska związana jest od początku istnienia firmy, pełniąc funkcję Dyrektora ds. HR. Od 1 lipca 2012 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. HR. Od 1 stycznia 2017 objęła równolegle funkcję Head of HR Management Eastern Europe and UK.