Rozbudowujemy flotę lokomotyw i wagonów

Zakupiony tabor zdynamizuje rozwój oferty spółki w zakresie przewozów intermodalnych z polskich portów na południe kraju i dalej w kierunku Czech oraz na południe Europy.

W ramach umowy, zawartej z firmą Siemens Mobility, dotychczasowy park maszynowy DB Cargo Polska, w którego składzie jeździ już 23 lokomotyw Vectron, wzmocniony zostanie o cztery wielosystemowe lokomotywy tej samej serii. Dostawa nowych lokomotyw nastąpi jeszcze w tym roku. Lokomotywy MS Vectron to jedne z najnowocześniejszych maszyn na rynku. Wyposażone są w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami, a moc 6,4 MW pozwala im rozwinąć maksymalną prędkość 160 km/h. Lokomotywy posiadać będą homologację na Polskę oraz Czechy. 

W ramach umowy z firmą Tatravagónka a.s., także do końca roku, dostarczone zostaną wagony platformy, 70 sztuk 80’ i 21 sztuk 90’. Wagony posiadać będą dopuszczenie do eksploatacji na rynku krajowym i europejskim. Będą przystosowane do eksploatacji w komunikacji międzynarodowej. Będą w pełni odpowiadać wymaganiom interoperacyjności kolei wg TSI. 

„Ta inwestycja potwierdza, że DB Cargo Polska jest wiarygodnym i stabilnym graczem na rynku. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej panującą pandemią, konsekwentnie realizujemy zamierzone cele, dostarczając dobrej jakości usługi logistyczne, których oczekują nasi klienci –mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska - Cieszę się, że tą inwestycję udaje nam się zrealizować w Europejskim Roku Kolei. W czasie, w którym cała Europa wskazuje na kolej widząc w niej przyszłość bezpiecznego, stabilnego, zielonego transportu – dodaje.”

Zakup lokomotyw i wagonów realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych, we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), w ramach projektu „Usprawnienie transportu intermodalnego w Polsce poprzez połączenie terminali kontenerowych na wybrzeżu bałtyckim i terminali dystrybucyjnych w południowej Polsce z osią transportową, łączącą Europę zachodnią z krajami WNP i Chinami”. Celem projektu jest stworzenie warunków do uruchomienia stałych kolejowych połączeń intermodalnych oraz poprawa jakości świadczonych usług w tym zakresie. „W tym roku naszą uwagę chcemy skupić na rozwoju usług w obszarze transportu intermodalnego. Dzięki zakupionemu taborowi będziemy mogli zaoferować naszym klientom nowe rozwiązania logistyczne w tym zakresie – mówi Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży – Chcemy uczestniczyć w obsłudze strumieni przewozowych na osi Północ-Południe, z polskich portów nad Bałtykiem do południowej granicy i dalej do portów leżących nad Adriatykiem – dodaje.