. .

DB Cargo News

DB Cargo Polska po raz drugi uzyskała certfikat Firmy Przyjaznej Klientowi

Wzrost pozytywnych odpowiedzi we wszystkich badanych obszarach. Większych odsetek klientów zadowolonych z oferowanych produktów i usług. Rosnąca liczba promotorów i spadek krytyków firmy. więcej…

Premiera analizy wpływu DB Cargo Polska na otoczenie

O odpowiedzialności sektora kolejowego za otoczenie dyskutowali, podczas targów TRAKO, uczestnicy panelu pt. „Zrównoważony rozwój w kolejowym transporcie towarowym. Od odpowiedzialności społecznej do konkurencyjności" więcej…

Nowa nominacja do Zarządu

Rada Nadzorcza DB Cargo Polska zdecydowała o powołaniu z dniem 1 października br. Roberta Nowakowskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcji. więcej…

DB

Pociągi liniowe

DB Cargo Polska z DB Cargo Spedkol i DB Cargo Deutschland oferują połączenia pociągami liniowymi pomiędzy Śląskiem, przemysłowymi regionami centralnej i północnej Polski a Europą Zachodnią przez Niemcy i Europą Południową oraz z Czech. więcej…

Utrzymanie taboru

Doświadczenie i jakość są kluczowe. Od lat pozwalają nam tworzyć podstawy stabilnego rozwoju w sektorze napraw wagonów towarowych, lokomotyw spalinowych i elektrycznych oraz napraw części taboru kolejowego. więcej…

Prezentacja lokomotywy DE 6400