. .

Drukowanie rozpoczęte

Usługa online- EcoTransIT World

Określ wpływ przewozu na środowisko naturalne- już po kliknięciu myszą!

Ilość transportowanych towarów wzrasta, tym samym zwiększa się negatywny wpływ na środowisko naturalne. To sprawia, że poczucie odpowiedzialności za ekologię jest coraz silniejsze wśród firm transportowych.

EcoTransIT World to narzędzie, które umożliwi Państwu wybór środka transportu będącego najmniejszym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. EcoTransIT World pozwala na oszacowanie wpływu na środowisko naturalne dla różnych środków transportu takich jak: transport drogowy, transport morski, transport lotniczy czy kolej w przypadku transportów na terenie Europy. Narzędzie to porównuje zużycie CO₂ oraz emisje zanieczyszczeń do środowiska.

Dla Państwa to jedynie kilka kliknięć. Więcej informacji na temat narzędzia znajduje się na stronie internetowej EcoTransIT World. Link zamieszczony na dole strony.

EcoTransIT World wspiera system zrównoważonego zarządzania.

Przedsiębiorstwa, które mają wdrożony system zrównoważonego zarządzania coraz częściej opierają się  na narzędziu EcoTransIT World. Firmy te wybierają rozwiązania transportowe nie tylko zrównoważone ekonomicznie ale także środowiskowo.

Aplikacja online może być używana zgodnie z  EMAS II systemem Ekozarządzania i audytu oraz DIN ISO 14001.

Po kliknięciu na zamieszczony niżej link uzyskacie Państwo  dostęp do tej aplikacji.
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017

Do początku strony