. .

Drukowanie rozpoczęte

Nasza przewaga

Największa w Europie spółka kolejowych przewozów towarowych

Obsługując około 4 200 bocznic w Europie, DB Cargo oferuje swoim Klientom dostęp do największej na świecie sieci kolejowej. Dzięki temu, DB Schenker jest liderem kolejowych przewozów towarowych.

DB Cargo jest wiodącym globalnym dostawcą usług logistycznych i, biorąc pod uwagę przewożony wolumen, największą spółką kolejowych przewozów towarowych.

DB Cargo jest jedyną firmą oferującą przewozy kolejowe z jednego źródła w całej Europie do Klientów biznesowych niezależnie od branży. W sieci kolejowej DB Cargo około 5 000 pociągów towarowych obsługuje w przybliżeniu 4 200 bocznic i terminali. Na przykład, z przewozami „od końca do końca” na osi północ – południe ze Skandynawii do Włoch w joint venture z DB Cargo Scandinavia i we współpracy z Italian NordCargo. Lub z szerokim wachlarzem usług na osi wschód – zachód z DBCargo UK, francuską spółką zależną ECR i DB Cargo Polska.

KLUCZOWE PRODUKTY

Skład całopociągowy: Szybki i niezawodny przewóz dużych wolumenów. Połączenie regularnych pociągów, które można z dużym wyprzedzeniem zaplanować oraz które można przydzielić w ostatnim momencie. Usługa zapewnia najwyższy możliwy poziom elastyczności,
w szczególności w przypadku przewozu materiałów luzem.

Pojedynczy wagon: Kompleksowe, elastyczne rozwiązanie dla pojedynczych wagonów towarowych dla przewozów krajowych i europejskich.

Transport intermodalny: Jesteśmy specjalistami w zakresie transportu intermodalnego.

Połączenia na wschód: świadczymy konkurencyjne rozwiązania logistyczne w obszarze międzynarodowych przewozów towarowych.

 

Największa flota pociągów w Europie

Z około 114 000 wagonami towarowymi i 3 400 lokomotywami,
DB Cargo jest właścicielem największej floty pociągów. Prawie 34 000 osób zatrudnionych w Europie pracuje codziennie nad zapewnieniem skutecznych przewozów przez granice. Jesteśmy zorientowani na Klienta i świadczymy usługi przyjazne dla środowiska – na przykład dzięki nieemitującej dwutlenku węgla opcji DBeco plus, co jeszcze bardziej wzmacnia pozycję pociągu, jako najbardziej ekologicznego środka transportu.

Centralne zarządzanie – regionalna działalność

Proces internacjonalizacji został wzmocniony dzięki przymierzu Xrail. Siedem europejskich spółek kolejowych przewozów towarowych, w tym DB Cargo, podjęło bliską współpracę w zakresie transgranicznego transportu pojedynczych wagonów. Obecnie sieć Xrail łączy klastry
w Skandynawii, Niemczech, Szwajcarii, Belgii i części Austrii.

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2016

Do początku strony