. .

Drukowanie rozpoczęte

COTIF

Nowe międzynarodowe prawo przewozowe

Zgodnie z komunikatem Międzynarodowego Komitetu ds. Transportu Kolejowego (CIT) Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami COTIF 1999 weszła w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Do ważnych elementów Konwencji COTIF 99 należą "Ujednolicone przepisy prawne obowiązujące dla układu o międzynarodowym transporcie kolejowym towarów" (ER CIM, załącznik B do porozumienia).

Nowe przepisy prawne COTIF (z dnia 3.6.1999) znajdą Państwo na portalu internetowym "Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Koleją (OTIF)" w punkcie "Konwencja (COTIF)" (link po prawej stronie).

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016

Do początku strony