. .

Drukowanie rozpoczęte

DB Cargo Polska

Nowa nominacja do Zarządu

Rada Nadzorcza DB Cargo Polska zdecydowała o powołaniu z dniem 1 października br. Roberta Nowakowskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Produkcji.

Robert Nowakowski zastąpi Michaela Hetzera, który przechodzi do struktur koncernu w Niemczech, obejmując funkcję Prezesa Zarządu nowo powstałej spółki International Operations Services. 

(Zabrze, 27 września 2017) Robert Nowakowski jest związany Grupą DB Cargo Polska od 1 września 2011 roku, kiedy powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu DB Schenker Rail Tabor S.A., a następnie Prezesa Infra SILESIA S.A. Współpracował również z Etihad Rail DB, gdzie odpowiadał za obszar współpracy z klientami. Od 1 marca 2017 zajmował w DB Cargo Polska S.A. stanowisko Dyrektora ds. Przewozów Towarowych.

Jestem pewien, że wiedza i bogate doświadczenie Roberta, pozwolą mu w pełni wywiązać się z powierzonych zadań i są gwarancją osiągnięcia sukcesu, z korzyścią dla całej firmy” - mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska - Gratuluję i życzę Robertowi powodzenia w osiąganiu wyznaczonych celów”.

Robert Nowakowski z koleją związany jest od ponad 20 lat – przeszedł wszystkie szczeble drogi zawodowej. Ekspert w obszarze przewozów kolejowych i taboru kolejowego. W latach 1992 – 1997 pracował w Zachodniej Dyrekcji Okręgowej PKP. W dawnym PKP Przewozy Regionalne był m.in. zastępcą dyrektora w Mazowieckim i Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych oraz dyrektorem w Podlaskim i Kujawsko – Pomorskim Zakładzie tej spółki. Od stycznia 2008 r. do sierpnia 2011 był członkiem zarządu w PR (obecnie POLREGIO). Ukończył Wydział Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017

Przegląd

Do początku strony