. .

Drukowanie rozpoczęte

Nagroda

DB Cargo Polska z godłem „Firmy Przyjaznej Klientowi”

Są profesjonalni i kompetentni, oferują produkt dopasowany do moich potrzeb, cechuje ich łatwość kontaktu i szybkość w załatwianiu spraw, a wszystko to w atmosferze uprzejmości i zrozumienia – tak DB Cargo Polska oceniają klienci.

DB Cargo Polska jest pierwszym towarowym przewoźnikiem kolejowym z godłem „Firmy Przyjaznej Klientowi”. 

- Cieszymy się z przyznanego wyróżnienia. To wyjątkowy sukces, ponieważ o tym, czy dana firma zasługuje na tę nagrodę, decydują tylko i wyłącznie klienci. Bardzo dobre wyniki osiągnięte w badaniu dowodzą, że nasze wysiłki oraz dążenie do spełniania indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów są skuteczne. Jednocześnie przemawiają one za tym, że nasza strategia i kierunek, w którym podążamy są słuszne, a marka jest dobrze postrzegana na rynku. Dziękuję naszym klientom za wszystkie wyrażone opinie oraz przekazane informacje i sugestie. Każda z nich ma dla nas istotne znaczenie w dalszym rozwoju oraz kreowaniu nowych produktów, jak też pomaga nam w osiąganiu coraz lepszych wyników w obszarze jakości obsługi klienta - mówi Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska.

Najsilniejszymi stronami współpracy z DB Cargo Polska, zdaniem respondentów, są kompetentni i uprzejmi pracownicy Pionu Sprzedaży i Biura Obsługi Klienta oraz łatwość kontaktu z firmą. Przekłada się to na wysoki wskaźnik rekomendacji firmy i produktów innym klientom.

Podstawą badania jakości obsługi klienta w programie „Firma Przyjazna Klientowi” jest zebranie informacji o doświadczeniach klientów w kontaktach z firmą i ich subiektywna ocena satysfakcji. Badane obszary to: ogólne zadowolenie klientów, ocena współpracy, jakość kontaktów z firmą oraz prawdopodobieństwo rekomendacji. Pozytywne oceny w każdym z badanych obszarów muszą wynosić minimum 80%, a całościowa ocena (indeks) minimum 85%. DB Cargo Polska uzyskała całościowy indeks na poziomie 93%, a we wszystkich badanych obszarach oceny powyżej 90%.

- Jakość i dbałość o obsługę klienta jest dla nas bardzo ważnym aspektem działalności wpisanym w strategię firmy. Mamy świadomość, że na zaszczytne miano „Firmy Przyjaznej Klientowi” pracują wszyscy pracownicy. W efekcie na co dzień do dyspozycji naszych klientów są wysokiej klasy specjaliści, którzy udzielają porad i odpowiedzi, pomagają nawet w najtrudniejszych problemach oraz rekomendują najlepsze rozwiązania logistyczne – dodaje Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży DB Cargo Polska.

Ogólnopolski Program „Firma Przyjazna Klientowi” istnieje na polskim rynku  już ponad 12 lat. Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania – instytucja z otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Godło Firma Przyjazna Klientowi jest najbardziej rozpoznawanym wyróżnieniem w zakresie satysfakcji ze współpracy z Firmą.

Ostatnia aktualizacja: 16.06.2016

Przegląd

Do początku strony