. .

Drukowanie rozpoczęte

Spółki DB Cargo Polska

Nasza sieć zapewnia najwyższą jakość

Razem z wieloma wyspecjalizowanymi firmami, oferujemy naszym klientom kompleksowe rozwiązania transportowe i logistyczne.

 

DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.

Usługi realizowane przez Spółkę to: spedycja towarów, przewóz artykułów chemicznych w cysternach kolejowych, obsługa bocznic kolejowych, czyszczenie cystern kolejowych i lokomotyw, rewizje, remonty i naprawy taboru kolejowego.

DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Polska

tel.: +48 77 4886 581

faks: +48 77 4886 894

DB Port Szczecin Sp. z o.o.

DB Port Szczecin Sp. z o.o.
Sekretariat
ul. Bytomska 14
70-603 Szczecin
Polska

tel.: +48 91 4308 660

faks: +48 91 4624 779

Odwiedź naszą stronę

Infra SILESIA S.A.

Infra SILESIA jest spółką należącą DB Cargo Polska. Misją spółki jest kompleksowa i efektywna realizacja zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów w zakresie infrastruktury kolejowej.

Zakres działania spółki Infra SILESIA obejmuje przede wszystkim budowę, modernizację  i utrzymanie infrastruktury kolejowej; ponadto udostępnianie oraz zarządzanie ponad 350 km torów na terenie woj. śląskiego
i małopolskiego wraz z połączeniami z ogólnopolską siecią kolejową.
Infra SILESIA specjalizuje się w pracach ciężkim zmechanizowanym specjalistycznym sprzętem do robót torowych.

Do Klientów Infra SILESIA należą DB Cargo Polska, PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK S.A.), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW S.A.) i Katowicki Holding Węglowy (KHW S.A.), PKP Cargo, PKP Cargo Service, CTL, Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka.

Infra SILESIA S.A.
ul. Kłokocińska 51
44-251 Rybnik
Polska

tel.: +48 32 7394 810

tel.: +48 32 7889 777

faks: +48 32 7394 810

faks: +48 32 7889 777

Odwiedź naszą stronę

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017

Do początku strony